HALL OF FAME & DIAMOND AWARDS

GJ TORRES 

ISMA - USA / NEW YORK

SAMANTHA MELCHOR

ISMA - USA / LAREDO TEXAS

EDUARDO GONZÁLEZ 

ISMA - URUGUAY / MONTEVIDEO

MARIO VERA - CHILE

ISMA - CHILE / PUNTA ARENAS

IVAN MELCHOR

ISMA - MEXICO / ESTADO DE MEXICO

MARCO MELCHOR

ISMA - MEXICO / ESTADO DE MEXICO

GERMAN MELCHOR

ISMA - MEXICO / ESTADO DE MEXICO